Sunday, May 13, 2012

I did it! I did it!
I did it! At last! I´ve done my last painting for the exhibition on thursday!
I can breath at last!
* * * * * 
Jag gjorde det! Äntligen! Jag har gjort den sista målningen som jag ska
ställa ut på torsdagens konstutställning! Äntligen kan jag börja andas!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...