Saturday, April 21, 2012

It´s ready! / Den är klar!

 Ready at last. Now there´s only two left for the exhibition. The theme is Brother Grimms fairytales.
* * * * *
 Nu är jag äntligen nöjd med den här akvarellen. Bara två målningar till att måla till utställningen! Temat är Bröderna Grimms sagor.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...