Wednesday, April 11, 2012

Fortsätter att titta in på andra konstnärers bloggar.

Se dessa akvareller på bloggen apartofmyart  Fantastiska tavlor! Akvareller. Det är ju också mitt favoritmedium att arbeta med!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...